Sherly's Diary

Today is a new story for a new history

2 Desember 2014

By 14:05:00

"cinta adalah memberi. org yg jatuh cinta brarti memberi. berperilaku yang dapat memberi kebahagiaan, kesenangan, kepercayaan pada yang dicintai. berperilaku yang tidak bertentangan dengan kemauan yang dicintainya, sehingga mendapat nilai positif di hadapan yg dicintai. ketika cinta yang dijiwainya adalah cinta pada kebaikan, tentu akan melahirkan kemuliaan.

-Ust.Anis Matta-"

You Might Also Like

0 comments